דואר ישראל - דואר זבל

מחאה pre-release
דואר ישראל, דואר זבל

יו"ר הדואר מישאל וקנין הודח "רמת השירות של החברה לציבור ירודה"

יו"ר דירקטוריון דואר ישראל מישאל וקנין שנכנס לתפקיד בינואר 2022, הודח מתפקידו ע"י שר התקשורת, שלמה קרעי והשר לשיתוף פעולה אזורי והממונה על רשות החברות, דודי אמסלם.

במכתב השימוע שנשלח ע"י השר קרעי לקנין, כתב השר "לאור המידע שנחשפתי אליו עולה כי רמת השירות של החברה לציבור ירודה. ההשלכות ניכרות בירידה באמון הציבור בחברה ובתדמיתה, בירידה משמעותית בהכנסותיה בשנת 2022 וקיים חשש ממשי כי המשך התנהלות החברה בראשותך יפגע בסופו של דבר גם בסיכוי הצלחת ההפרטה והבראת החברה".

אחרי פרסום דבר ההדחה, בדואר ישראל מסרו לתקשורת כי "דואר ישראל מתכוונת לעתור באופן מיידי לבג"ץ, על מנת לעצור את הניסיון הלא חוקי לסיום כהונת יו"ר הדירקטוריון. ניסיון ההדחה נועד לשרת מניעים פוליטיים פסולים ולבוא חשבון עם מי שניקו תרבות ארוכת שנים של מינויים פוליטיים וסידור ג׳ובים לחברים. ניסיון ההדחה מהווה פגיעה בחברה, בעובדיה, בלקוחותיה ובציבור כולו, ופוגע בהפרטת החברה שיצאה לדרך רק בשבוע שעבר וכל כך קריטית לעתיד החברה.״

בימים אלה החל הליך הפרטת דואר ישראל. ההליך המכירה של 100% ממניות החברה החל והמועד להגשת פניות, בהתאם לתנאים הקבועים בנוהל המכירה, הינו ביום 12.9.2023.

הליך ההפרטה הינו בהמשך להחלטת ועדת השרים לענייני הפרטה מח/7 מיום 02.07.2018, שתוקנה בהחלטת ועדת השרים לענייני הפרטה מח/10 מיום 21.12.2020 ובהחלטה של ועדת השרים לענייני הפרטה מח/1 מיום 12.4.2022 ("החלטת ההפרטה") בדבר הפרטת דואר ישראל בע"מ ("החברה"), החליטו שרי האוצר והתקשורת ביום 21.9.2022 כי יש להפריט את כל אחזקות המדינה בחברה בדרך של מכירה פרטית, כמקשה אחת של כל מניות מדינת ישראל בחברה (100%).

יצירת קשר עם יו"ר הדואר מישאל וקנין הודח "רמת השירות של החברה לציבור ירודה".

ליצור קשר עם יו"ר הדואר מישאל וקנין הודח "רמת השירות של החברה לציבור ירודה".

בעמוד פרופיל הקשר עם יו"ר הדואר מישאל וקנין הודח "רמת השירות של החברה לציבור ירודה", תמצאו מס' וואטסאפ של , , כתובת דואר אלקטרוני (אימייל) של ב, והפניות לפרופילים של בפייסבוק, לינקדאין, אינסטגרם, טוויטר ורשתות חברתיות/מקצועיות שבהן .

אתר דואר ישראל דואר זבל עדיין בתהליכי הקמה