דואר ישראל - דואר זבל

מחאה pre-release
לוגו משרד התקשורת

מינהל הדואר במשרד התקשורת

מינהל הדואר היא מחלקה ממשלתית בתוך משרד התקשורת שמופקדת על פיקוח, בקרה, ביקורת ואסדרה של שוק הדואר במדינת ישראל והיא למעשה אחראית על דואר ישראל. בזמן שמינהל הדואר אמור להיות אמון על תיקון כלל הליקויים החמורים של מונופול הדואר, הוא אינו עושה דבר וחצי דבר אל מול דואר ישראל ולמעשה מעלים עין. דווקא בגלל העלמת עין זו, על ציבור ישראל להערים פניות ותלונות אל מינהל הדואר.

תפקידי מינהל הדואר

במסגרת תפקידיו פועל האגף, בין היתר, בתחומים הבאים: הבטחת מתן שירותי דואר אוניברסאליים תוך הקפדה על טיב ואיכות השירות בפרישה חובקת ארץ, הבטחת הגינות התחרות, מניעת התנהגות בלתי הוגנת שיש בה כדי לפגוע בגילוי הנאות לציבור ובתחרות, מניעת פעילות בלתי מורשית בתחום "השמור", הקפדה על מילוי התחייבויות בעלי הרישיון הכללי (חברת דואר ישראל בע"מ), הגנה על הציבור וטיפול בפניות הציבור שעניינן שירותי הדואר. בנוסף, מופקד האגף על רישוי בתחום הדואר, כאשר כיום הוא מעניק שני סוגי היתרים: היתר לחלוקת דואר כמותי והיתר בלדרות.

התמקדות הפיקוח על בנק הדואר הינן בפעילות מוטות סיכון לרבות באמצעות פיקוח על פעולות ההנהלה ועל פעולות שבאחריות גורמי פיקוח פנימיים כגון מבקר פנים, מנהל סיכונים, קצין ציות, נציב תלונות ורואה החשבון המבקר. כמו כן, הפיקוח נוקט בפעולות במטרה לחזק את הבקרות הפנימיות בבנק הדואר, קובע מסגרת רגולטורית לפעילות (בנושאים צרכניים יציבותיים), מבצע ביקורות והליכי מעקב לתיקון ליקויים, מטפל בפניות ציבור ונוקט בפעולות אכיפה שונות. על פי הוראות סעיף 88יג לחוק הדואר, המפקח על בנק הדואר מתמנה בידי שר התקשורת.

בעלי תפקידים במינהל הדואר

אורן לביאן
סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל הדואר
[email protected]
02-6702245

סימה טל
מנהלת תחום (שירותי דואר ובנק הדואר לציבור)
02-6702224

אתי כהן
מרכזת בכירה (פניות ציבור)
02-6702245

הגשת תלונה ופניות ציבור

להגשת תלונה על דואר ישראל ופניות למינהל הדואר לחצו כאן.

יצירת קשר עם מינהל הדואר במשרד התקשורת.

ליצור קשר עם מינהל הדואר במשרד התקשורת.

בעמוד פרופיל הקשר עם מינהל הדואר במשרד התקשורת, תמצאו מס' וואטסאפ של , , כתובת דואר אלקטרוני (אימייל) של ב, והפניות לפרופילים של בפייסבוק, לינקדאין, אינסטגרם, טוויטר ורשתות חברתיות/מקצועיות שבהן .

אתר דואר ישראל דואר זבל עדיין בתהליכי הקמה